داغونم . داغون .

دیشب نهال و بردیم دکتر و چیزهایی شنیدم که نباید بشنوم .

از مطب دکتر تا خونه با مهرن گریه کردیم و کل دیشب هم نخوابیدیم .

خدایا یه راهی بذار جلوی پام که تصمیم درست بگیرم . خدایا بدیهای منو به خودم برگردون .

چرا بچه ام ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

قربونت برم مامان . الهی دورت بگردم دیگه نمیذارم آب تو دلت تکون بخوره . قول میدم

/ 3 نظر / 11 بازدید
الی

چرا ندا جونم؟ نهال چی شده؟ براش دعا میکنم ... ایشالله که چیز بدی نباشه و حل شه بزودی

jangali

تاکجای قصه هاباید زدلتنگی نوشت؟ تابه کی بازیچه بودن در دو دست سرنوشت؟تابه کی باضربه های دردباید رام شد؟یافقط باگریه های بی قرار آرام شد؟بهر دیدارمحبت تابه کی درانتظار؟خسته ام اززندگی باغصه های بی شمار.