خدایا خودت هر جور صلاحمو میدونی همون  بشه . خدایا شکرت که جرات نه گفتن و بهم دادی . خدایا یه لحظه منو به خودم وانگذار . خدایا نمیخوام که ...........خدایا خودت درستش کن . تو بهتر میدونی که چی به صلاحمه . همون که هیچ اتفاق بدی توش نباشه و همه چیز به خوبی تموم بشه .خدایا ممنونم که هنوز منو یادت نرفته

 

/ 1 نظر / 7 بازدید